Archiv článků podle data: 08 / 2017

Karty ISIC/OPUS k vyzvednutí od úterý 29. srpna

Karty ISIC/OPUS k vyzvednutí od úterý 29. srpna

Žáci budoucích prvních ročníků si můžou vyzvednout své karty ISIC/OPUS od úterý 29. srpna na sekretariátu školy.

Rozdělení do seminářů 2017-2018

Zde najdete rozdělení do seminářů na školní rok 2017-2018. Studenti budoucích čtvrtých ročníků jsou stále ještě vedeni jako studenti třetích ročníků. To samé platí i pro nižší ročníky. Proto se hledejte ve třídách ze školního roku 2016-2017. (Správné označení bude možné až po překlopení systému po opravných zkouškách.)

Semináře – final

Čtení na prázdniny o hokeji v zámoří

Rozhovor s hokejistou Samuelem Solenským ze 4. L si můžete přečíst zde

Záchrana kamerunských lesů

Záchrana kamerunských lesů

Martin Mikeš se věnuje záchraně mlžných lesů a rozvojové pomoci v Kamerunu. Přečtěte si zajímavý článek a poslechněte rozhovor s naším absolventem, který u nás maturoval v roce 2005.

Materiály pro studium pro třídy oktáva, 3. B a septima

Po dobu mé nepřítomnosti si prosím prostudujte přiložené materiály alespoň v hrubých rysech. Případné suplované hodiny využijte k dotazům, vždy ba se měly týkat nějakého tématu, které najdete v oněch materiálech. Oktávy se pochopitelně týká filosofie a třetích ročníků resp. septimy politologie. Po mém návratu předpokládám znalost základních pojmů, již nebude znovu probíráno, pouze zopakujeme. Díky chvályhodnému zájmu některých z Vás přidávám pro SVS Úvod do sociologie a pracovní list, který budete mít připravený na prvním semináři.

České politické myšlení Dělení filosofie Politologie – úvod předsokratici Stát Úvod do filosofieÚvod – text a úkolyÚvod do sociologieSOCIÁLNÍ_VNÍMÁNÍ_(PERCEPCE)