Archiv článků podle data: 22 / 08 / 2017

Materiály pro studium pro třídy oktáva, 3. B a septima

Po dobu mé nepřítomnosti si prosím prostudujte přiložené materiály alespoň v hrubých rysech. Případné suplované hodiny využijte k dotazům, vždy ba se měly týkat nějakého tématu, které najdete v oněch materiálech. Oktávy se pochopitelně týká filosofie a třetích ročníků resp. septimy politologie. Po mém návratu předpokládám znalost základních pojmů, již nebude znovu probíráno, pouze zopakujeme. Díky chvályhodnému zájmu některých z Vás přidávám pro SVS Úvod do sociologie a pracovní list, který budete mít připravený na prvním semináři.

České politické myšlení Dělení filosofie Politologie – úvod předsokratici Stát Úvod do filosofieÚvod – text a úkolyÚvod do sociologieSOCIÁLNÍ_VNÍMÁNÍ_(PERCEPCE)