Archiv článků podle autora: Jindřiška Vaněčková

„SPECKA V PRAXI“

25. dubna 2017 se studenti 3.M zúčastnili prožitkového workshopu nazvaného „Specka v akci“.

Celý článek »

Jergym opět v modrém

Jergym opět v modrém

Třída 3.M zorganizovala „den v modrém“, aby podpořila povědomí o autismu mezi studenty nejen pedagogických oborů, kteří se o autismu učí v předmětu speciální pedagogika.

Celý článek »

Mikulášské besídky

Mikulášské besídky

V prvním prosincovém týdnu připravili studenti 2. až 4. ročníku předškolní a mimoškolní pedagogiky pro děti z mnoha mateřských škol v Libereckém kraj tradiční i netradiční Mikulášské besídky. Celý článek »

Komorní dívčí sbor Gaudium zve na koncert

Komorní dívčí sbor Gaudium zve na koncert

Komorní dívčí sbor našeho Gymnázia a SOŠPg Gaudium

Celý článek »

Jergym svítí modře

Jergym svítí modře

13. dubna uspořádala 3.M (3. ročník předškolní a mimoškolní pedagogiky) „Den v modrém – porozumění autismu“.
Celý článek »

Spolupráce SOŠPg s Centrem Lira

Spolupráce SOŠPg s Centrem Lira

Ve čtvrtek 17. března 2016 navštívily naši školu pracovnice Centra Lira, z. ú.,

Celý článek »

Liberecká Mateřinka 2016

Liberecká Mateřinka 2016

V sobotu 12. března 2016 se v sále ZUŠ ve Frýdlantské ulici konal již 19. ročník přehlídky mateřských škol Liberecká Mateřinka 2016.
Celý článek »

Studenti navštívili MŠ Montessori v Jablonci

Studenti navštívili MŠ Montessori v Jablonci

Studenti 4. ročníku předškolní a mimoškolní pedagogiky již tradičně v prvním únorovém týdnu navštívili mateřskou školu Montessori v Jablonci nad Nisou. V letošním roce  se k nim připojili také studenti  4. ročníku pedagogického lycea a strávili tak s dětmi v MŠ Montessori příjemné dopoledne.

Studenti mohli pozorovat děti a učitele při práci, shlédli elipsu, prozkoumali didaktický materiál a povídali si s lektorkou Montessori pedagogiky Vlastou Hillebrandovou.

DSC_0015 DSC_0016 DSC_0024

Beseda s CODA

Beseda s CODA

 Dne 1. března 2016 navštívila naši školu zajímavá dvojice slyšících potomků neslyšících rodičů (CODA – Children of Deaf Adults).
Celý článek »

Požadavky – předmět Hra na hudební nástroj

Požadavky – předmět Hra na hudební nástroj

Základní literatura:

* Škola hry na klavír pro SpgŠ I.-IV. díl

* Alternativní literatura: Evropská klavírní škola – Fr. Emonts

Nová klavírní škola –Z. Janžurová, M. Borová

* Zpěvníky Já písnička 1.2.3.díl, Malým zpěváčkům, …(neomezeně) Celý článek »

Mateřinka 2015

Mateřinka 2015

Mateřinka 2015 – nově naleznete v článku i video

Celý článek »

Dívčí komorní sbor Gaudium vystoupí ve Vratislavicích

Dívčí komorní sbor Gaudium vystoupí ve Vratislavicích

Dívčí komorní sbor Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Gaudium srdečně zve na koncert, který se koná ve středu 11. března 2015 od 18 hodin v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou. 

Exkurze do MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou

Exkurze do MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou

4. března 2015 se studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky SOŠPg již tradičně vydaly do Mateřské školy Marie Montessori v Jablonci nad Nisou.
Celý článek »

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy
Předmět: hudební výchova s metodikou
Zkoušející: Mgr. Jindřiška Vaněčková
Ročník: 2015/2016
Třída: 4.M Celý článek »

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy

Předmět: pedagogika – psychologie

Zkoušející: Mgr. Jindřiška Vaněčková

Ročník: 2015/2016

Třída: 4.M Celý článek »

Předmětová komise psychologie a pedagogiky

Předmětová komise psychologie a pedagogiky

Předmětová komise pedagogiky, psychologie a odborné pedagogické praxe pracuje ve složení:

předsedkyně komise a vedoucí praxe: Mgr. Jindřiška Vaněčková

členové:
Mgr. Stanislava Volfová
Mgr. Eva Lepiešová

Celý článek »

O předmětu hudební výchova

O předmětu hudební výchova

Předmět hudební výchova na SOŠPg je předmětem dotovaným ve všech ročnících dvěma hodinami výuky týdně, která zahrnuje všeobecnou hudební nauku, dějiny hudby a metodiku práce s dětmi a školní mládeží, a to v teoretické i praktické rovině. Zároveň probíhá i výuka hry na hudební nástroj: klavír (1.-4. ročník), zobcová flétna (od 2. ročníku), a to po dvou hodinách týdně, Ve čtvrtém ročníku je výuka rozšířena pro maturitní studium o dvě hodiny specializece týdně se zaměřením na praktické dovednosti metodické a rozšíření znalostí předmětu HV. Studium může být zakončeno maturitou (praktická a ústní část), student si vybírá jednu z výchov (HV,VV,TV,). Celý článek »

Předmětová komise hudební výchovy

Předmětová komise hudební výchovy

Předmětová komise hudební výchovy, hudební výchovy s metodikou a hry na hudební nástroj pracuje ve složení:

předsedkyně komise a vedoucí sboru Gaudea: Mgr. Helena Krasnická

členové:
Mgr. Jana Bubeníčková
Mgr. Jana Buchnerová
Mgr. Vlasta Hejnicová
Mgr. Daniel Hutař

Mgr. Petra Pešová

Mgr. Alena Tichá
Mgr. Jindřiška Vaněčková Celý článek »

Estetický kurz 2014

Estetický kurz 2014

Prožitkový estetický kurz pro 3. ročník SOŠPg proběhl v malebném prostředí Oldřichova v Hájích ve dnech 29. září až 3. října 2014.
Celý článek »

Estetický kurz 2014

Estetický kurz 2014

V prosluněných dnech 29. září až 3. října proběhl v malebném prostředí Oldřichova v Hájích estetický kurz pro 3. ročník SOŠPg.
Celý článek »