Dějepisná exkurze Tercie

V dubnu jsme obohatili výuku dějepisu v Tercii návštěvou několika vybraných hradů a zámků v okolí Nového Boru.
Své znalosti o historii výroby skla jsme si rozšířili při návštěvě novoborské sklárny Slavia a Muzea skla v Novém Boru. Místo sňatku Ferinande d´Este a Žofie Chotkové jsme mohli obdivovat během návštěvy zámku Zákupy. Život ve středověku nám přiblížil kastelán skalního hradu Sloup v Čechách. A protože znalosti nejsou vše a je potřeba trénovat i tělo, podnikli jsme fyzicky náročný výstup na vrchol Klíč. Ten se nám odměnil nádherným výhledem do české krajiny. Tato exkuze nám umožnila propojit poznatky získané ve škole a reálný svět v oblasi historie, zeměpisu, biologie a dalších vědních disciplín.