Dějepisná olympiáda – okresní kolo

Ve středu 17. ledna se v budově Krajského úřadu v Liberci uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády, kde nás úspěšně reprezentoval student tercie Antonín Molčan.

Tonda se se ziskem 75,5 bodu umístil na 5. místě a stal se úspěšným řešitelem. Po vyhodnocení výsledků v dalších okresních kolech se pak dostal mezi 30 účastníků krajského kola, které se bude konat 20. března.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů i v krajském kole dějepisné olympiády.

Informace o školním kole:
V pátek 24. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro žáky tercie a kvarty a my již známe vítěze. Do školního kola dějepisné olympiády se přihlásilo celkem deset studentů tercie a kvarty. V zadání je čekalo celkem 16 úloh z tematického období 1. republiky, z nichž mohli získat celkem 65 bodů. Výsledky najdete v níže přiložené tabulce:

1 Molčan Antonín tercie 50
2 Povolná Vendula kvarta 46
3 Nýdrle Daniel kvarta 44
4 Kuc Radim tercie 43
5 Prouzová Zuzana tercie 42
6 Pochman Matyáš kvarta 40
7 Jahnová Michaela tercie 39
8 Keršláger Dan kvarta 39
9 Budaiová Anna tercie 34
10 Knorová Anežka kvarta 32

Nejlépe si s nástrahami zadání poradil Antonín Molčan z tercie, který bude reprezentovat naši školu v okresním kole v lednu 2018. Vendula Povolná a Daniel Nýdrle budou nominováni jako další účastníci v pořadí, jejich účast zavisí na počtu přihlášených postupujících. Hranice pro úspěšné řešitele bylo 60%, tj. 39 bodů.

Všem zúčastněným děkujeme, vítězi gratulujeme a reprezentantům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Bližší podrobnosti k tématu letošního kola najdete zde: http://www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

za PK dějepisu Jan Divišek