Studium

Jak řešit fyzikální úlohu

Posílám vám soubor s postupem, jak úspěšně řešit fyzikální úlohu. Tento soubor vám bude pomáhat po celou dobu studia na naší škole.

Pajerský Petr

Jak budeme řešit fyzikální úlohy

Laboratorní práce

Posílám bustr laboratorní práce, který bych rád, abyste dodrželi.

Pajerský Petr

laboratorní práce_bustr

Pravidla klasifikace studentů a studentek – prof. Pajerský Petr

Doporučuju studentům a studentkám si pravidla klasifikace dobře přečíst. Pokud něco nebude jasné, v září se můžete zeptat.

Pajerský Petr

Pravidla klasifikace studentů

Vyjadřování ze vzorců a převody jednotek

Zde je soubor pro všechny studenty a studentky všech tříd (od 1. ročníku do 4. ročníku a odpovídající třídy osmiletého studia), které navštěvují naší školu. Tento soubor není určen studentům a studentkám tříd 1.M až 4.M, 1.L až 4.L.

Vyučující fyziky

Převody jednotek a vyjadřování ze vzorců

Materiály pro 2.B

Posílám slíbené příklady na Hookův zákon pro 2.B.

Pajerský Petr

Příklady na Hookův zákon_2B

 

Příklady pro 1. B

Sada příkladů z mechaniky pro 1. B:

VRHY

Rovnoměrný pohyb,

rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb zadání

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Mechanická práce a energie 2

Kinematika hb12

Kinematika hb22

Kinematika hb2

Kinematika hb3

Kinematika hb1

Dynamika2

Dynamika úlohy

Dynamika křivočarého pohybu, mechanická práce a energie zadání

Materiály pro 3.B

Posílám slíbené obrázky.

Pajerský Petr

Měděný vodič o průměru 6 mm je ohnut do tvaru

obr_3b_relé_zvonek

Protokol na laboratorní práci

formular-1Pro studenty sekundy, tercie, kvarty.

Obrázky a texty pro 4.B

Posílám slíbené příklady z ohybu světla.

Určete úhly, pod kterými vznikají maxima 2. a 3. řádu krajních barev spektra, na optické mřížce s 400 vrypy na 1 mm.

Určete kolik maxim vznikne pro fialové světlo na mřížce s 250 vrypy na 1 mm. Kolik maxim na této mřížce vznikne pro světlo červené?

Určete hustotu vrypů optické mřížky, bylo-li maximum 1.řádu oranžového světla (λ =600 nm ) pozorováno s úhlovou odchylkou 11° 30 ´ .

Pajerský Petr

obr_4b_interference

 

 

Úlohy na kmitání pro 2.B

Posílám úlohy na kmitání hmotného bodu pro třídu 2.B.

Pajerský Petr

Úlohy na kmitání_2B

Materiály pro výuku

Prezentace ve formátu pdf

Celý článek »

Rozšiřující literatura

1. ročník
Horský Z.: Kepler v Praze, Praha 1980
Celý článek »