II. kolo – volba seminářů pro školní rok 2017/2018

Milí žáci, před volbou semináře si pozorně přečtěte informace uvedené dále v článku.

Je otevřeno 2. kolo volby, a to do 23. 4. 2017!
Informace pro: Gymnázium čtyřleté (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B) a osmileté (Kvi, Sx, Spt)

  • je otevřeno II. kolo volby seminářů a dalších předmětů v termínu 8. 4.–23. 4. 2017.   Přihlašte se v uvedeném termínu!
  • volba seminářů je možná ve známkovacím systému programu Bakaláři po přihlášení v odkazu „ankety“; nelze se přihlašovat pod heslem rodičů;
  • studenti, jejichž volba nebyla úspěšná a seminář nebyl pro nízký zájem otevřen si ve 2. kole zvolí příslušný počet seminářů z nabídky v anketě
  • studenti si podle ročníku volí z uvedené nabídky příslušný počet seminářů, řiďte se pokyny uvedenými v přiloženém souboru;
  • nabídka seminářů obsahuje jak semináře, které se vypisují na dva roky, tak semináře, které jsou jednoleté;
  • semináře jsou vypsány podle zájmu studentů v prvním kole volby
  • uvedená nabídka seminářů v anketě je konečná
  • seminář z Fy bude vytvořen spojením žáků 3. a 4. ročníku
  • základy španělského jazyka budou otevřeny pro žáky 3. ročníku (jako volitelný předmět) a pro žáky 2. ročníku jako nepovinný předmět
  • žáci 4. ročníku a oktávy, kteří plánují maturovat z jiných předmětů, než otevřených ve 2. kole, se musí připravovat samostatně a formou konzultací

Seznam volitelných předmětů a jejich anotace.