Informace pro první ročníky 2016

První setkání s třídními učiteli a úvodní „třídní“ schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků (od září 2016) budou v pondělí 27. 6. 2016 od 16 hodin v budově školy.  Rozdělení do tříd.

Zveme rodiče studentů budoucích prvních ročníků (případně také samotné studenty) na úvodní třídní schůzky a setkání s třídními učiteli, které se uskuteční 27. června 2016 od 16 hodin.

Schůzky proběhnou na budově B v prvním patře (vstup spodním vchodem – bez schodů). Učebny budou označeny názvem třídy a s vyvěšeným seznamem žáků (orientace bude jednoduchá).

Třídní učitelé: 1.A – Mgr. Jan Divišek, 1.B – Mgr. Jitka Hatriková, 1.M – Mgr. Jindřiška Vaněčková, 1.L – Mgr. Michal Kučera, Prima – Mgr. Iva Strnadová

Informace pro budoucí první ročníky: Prima, Gymnázium čtyřleté, PL, PMP

Finanční požadavky pro všechny obory

Učebnice: Gymnázium čtyřleté, PL, PMP

Informace o stravování ve školní jídelně

Dotazník pro školní matriku – dotazník si můžete vyplnit a vytištěný přinést na třídní schůzky 27. 6.

Těšíme se na setkání.