Klasifikace – Prima – matematika – Markéta Rous

Podmínky klasifikace

Je třeba, aby si každý student vedl svou evidenci např. na deskách školního sešitu a to jak dosažený počet bodů, tak i maximální možný počet bodů (např. 17/20, tzn. získal 17 bodů z maxima 20 bodů). Známkovací systém Bakaláři bohužel občas udává zkreslenou průběžnou známku. Prioritní je evidence výsledků, kterou si vedu sama v klasifikačním archu.

Každý týden píšeme desetiminutovku zahrnující právě probíranou látku. Den psaní bude ustanoven dohodou na první hodině matematiky. Bodově se každá desetiminutovka pohybuje v rozmezí cca 15 – 25 bodů.

Jednou za čtvrt roku píšeme v dopředu dohodnutém termínu čtvrtletní písemnou práci. Jedná se o celohodinovou písemnou práci. Bodově se čtvrtletní písemná práce pohybuje mezi 75 – 100 body.

Body se získávají také za písemně odevzdávané domácí úkoly, rozmezí bývá mezi 10 – 20 body.

Studenti mohou za aktivitu v hodině získat plusy. Každé plus znamená extra 2 body k dobru.

Body navíc, které se nezapočítávají do základu 100 %, získávají studenti také za účast v nejrůznějších matematických soutěžích, o kterých budou vždy včas informováni.

Za neplnění povinností (zapomínání domácích úkolů, nepřipravenost na hodinu, opakované vyrušování v hodině, …) mohou studenti získat „mínus“, což odpovídá mínus 3 bodům.

Klasifikační stupnice:

0 – 49, 9 % … 5

50 – 59,9 % … 4

60 – 79,9 % … 3

80 – 89,9 % … 2

90 % a více … 1