Kurz Borný jaro 2016, informace pro sextu, 2.AB

V příloze najdete veškeré informace ke kurzu jak Vám byly sděleny a předány na informační schůzce..( z 2. A se bez omluvy nikdo nedostavil!!)

info_bornydocx