Studium

Studium 2.B

Posílám Vám soubor s příklady s zjišťování souřadnic průsečíku grafu kvadratické funkce osou x, souřadnice vrcholu.

Pajerský Petr

Rozklad kvadratického trojčlenu_dcv

Materiály pro 3.B

Posílám slíbený soubor o existenci bodu v úhlu a trojúhelníku.

návrh sítě krychle.Pajerský Petr

sit

zadani-rysu_3b

obr_3B_mat

00206BA32D7A170606120620

čtv_3b_4

Maturitní otázky pro matematický seminář

Vážení studenti a studentky, posílám vám soubory s větami, definicemi, … k diferenciálnímu počtu. Nezapomeňte se rozhodnout o dalším průběhu matematického semináře od 14.2.2017 .

Pajerský Petr

příklady

dukaz_9

nazvy-mat_otazek

Integrální počet Diferenciální počet_pojmy

 

Pravidla klasifikace studentů a studentek – prof. Pajerský Petr

Doporučuju studentům a studentek si pravidla klasifikace dobře přečíst.

Pajerský Petr

Pravidla klasifikace studentů

Eratosthenénes z Kyrény – video

Eratosthenénes z Kyrény – video

https://www.youtube.com/watch?v=8On7yCU1EjQ

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika (tzn. čísla, zaokrouhlování, procenta, násobky a dělitelé, mocniny a odmocniny atd.) v krátkých videích ZDE

Podmínky klasifikace – Rašínová

Podmínky klasifikace z matematiky pro třídy Kvinta, Oktáva, 1.M, 3.M, Tercie a Kvarta

Celý článek »

Pravidla klasifikace z matematiky – Pavel Jošt

Pravidla klasifikace z matematiky – Pavel Jošt

Poslední hodinu v týdnu téměř vždy píšeme desetiminutovku zahrnující právě probíranou látku. Příklad bude beze změny vzat z DÚ, který dostanou studenti týden předem k vypracování na víkend. Úkol není povinný ani není třeba vypracovat ho celý. Pokud dostane student z písemky známku 1-3, dostane tak zároveň i 1 z DÚ s váhou dva. Váha písemky bude každých pět minut pracovního času stoupat o jednu, tj. do pěti minut včetně bude váha jedna, do deseti minut váha dva, atd. Celý článek »