Studium

Pangea

Pangea

David Vedral z primy postoupil do celostátního kola mezinárodní matematické soutěže Pangea. Celý článek »

Pravidla klasifikace studentů a studentek – prof. Pajerský Petr

Doporučuju studentům a studentkám si pravidla klasifikace dobře přečíst. Pokud něco nebude jasné, v září se můžete zeptat.

Pajerský Petr

Pravidla klasifikace studentů

Podmínky klasifikace – Rašínová

Podmínky klasifikace z matematiky pro třídy Kvinta, Oktáva, 1.M, 3.M, Tercie a Kvarta

Celý článek »

Studium 2.B

Posílám Vám soubor s příklady s zjišťování souřadnic průsečíku grafu kvadratické funkce osou x, souřadnice vrcholu.

Pajerský Petr

Rozklad kvadratického trojčlenu_dcv

Materiály pro 3.B

Posílám zadání rysu, který odevzdáte nejpozději 16. listopadu 2017. Nezapomeňte na postup konstrukce celého příkladu.

Pajerský Petr

Zadání rysu_3B_2017

 

 

 

Maturitní otázky pro matematický seminář

Vážení studenti a studentky matematického semináře.

Na 4. ledna 2018 si připravte téma: „Obecný trojúhelník“ Máte tu i soubor s řešením pravoúhlého trojúhelníku. Je tu i soubor se zadáním konstrukčních úloh bud v Geogebře, nebo na konstrukci tužkou, kružítkem,… Termín odevzdání kvalitní konstrukční práce je do 15. února 2018. Hezké svátky.

mas_geobebra_2017

MAS_prav_troj

Pajerský Petr

příklady

dukaz_9

nazvy-mat_otazek

Integrální počet Diferenciální počet_pojmy

 

Eratosthenénes z Kyrény – video

Eratosthenénes z Kyrény – video

https://www.youtube.com/watch?v=8On7yCU1EjQ

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika (tzn. čísla, zaokrouhlování, procenta, násobky a dělitelé, mocniny a odmocniny atd.) v krátkých videích ZDE