Studium

Pravidla klasifikace studentů a studentek – prof. Pajerský Petr

Doporučuju studentům a studentkám si pravidla klasifikace dobře přečíst. Pokud něco nebude jasné, v září se můžete zeptat.

Pajerský Petr

Pravidla klasifikace studentů

Podmínky klasifikace – Rašínová

Podmínky klasifikace z matematiky pro třídy Kvinta, Oktáva, 1.M, 3.M, Tercie a Kvarta

Celý článek »

Pravidla klasifikace z matematiky – Pavel Jošt

Pravidla klasifikace z matematiky – Pavel Jošt

Klasifikaci z matematiky mám založenou na váženém průměru.
Váha desetiminutovky, je určena podle délky času (viz dále), váha čtvrtletní práce je 8, váha samostatné práce a zkoušení je 2 (viz dále).

Celý článek »

Studium 2.B

Posílám Vám soubor s příklady s zjišťování souřadnic průsečíku grafu kvadratické funkce osou x, souřadnice vrcholu.

Pajerský Petr

Rozklad kvadratického trojčlenu_dcv

Materiály pro 3.B

Posílám slíbený soubor o existenci bodu v úhlu a trojúhelníku.

návrh sítě krychle.Pajerský Petr

sit

zadani-rysu_3b

obr_3B_mat

00206BA32D7A170606120620

čtv_3b_4

Maturitní otázky pro matematický seminář

Vážení studenti a studentky, na matematický seminář, který proběhne 14. září 2017, si připravte témata: „Exponenciální funkce a rovnice“ a „Iracionální rovnice“.

Pajerský Petr

příklady

dukaz_9

nazvy-mat_otazek

Integrální počet Diferenciální počet_pojmy

 

Eratosthenénes z Kyrény – video

Eratosthenénes z Kyrény – video

https://www.youtube.com/watch?v=8On7yCU1EjQ

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika (tzn. čísla, zaokrouhlování, procenta, násobky a dělitelé, mocniny a odmocniny atd.) v krátkých videích ZDE