Maturita 2017

Základní informace k MZ 2017 – podzimní termín

Informace k přihlašování k MZ 2017_podzim

Přehled termínů MZ 2017_podzim – maturitní kalendář

Praktické maturitní zkoušky pro MZ 2017 podzim se budou konat 31. 8. 2017 od 9 hodin.

Jmenování komisí pro MZ 2017 podzim – ústní zk.   praktické zk.

Předvyplněné přihlášky byly dnes (13. 6. 2017) odeslány všem žákům na kontaktní emaily.

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku do 23. června pro podzimní zkušební období, a to řediteli školy. Můžete si je pak vyzvednout také vytištěné, jen je překontrolujete a podepíšete.

 Aktuální zpravodaj k MZ ČJ

Na výpis z přihlášky je generován mj. tzv. autentizační kód VPŽ (Výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se budou žáci moci registrovat na portál VPŽ a získávat informace o svých výsledcích. Výsledkový portál žáka budou využívat i zájemci o vykonání nepovinné výběrové zkoušky Matematika+. Pro registraci ke zkoušce Matematika+ bude portál otevřen v první polovině ledna 2017. Výsledkový portál žáka pro zasílání vybraných dokumentů souvisejících s maturitní zkouškou pak bude maturantům otevřen pro registraci 1. března 2017.

Jmenování komisí pro praktické a ústní zkoušky MZ 2017

Přehled přihlášených zkoušek MZ 2017

Maturitní kalendář MZ 2017

Zpravodaj s konkrétními informacemi pro žáky a náležitosti přihlašování k MZ

Model MZ 2017 pro naši školu

Nabídka předmětů profilové části a podmínky výběru pro MZ 2017 jaro – všechny obory

Témata profilových zkoušek:

Gymnázium čtyřleté a osmileté

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogické lyceum

Sdělení MŠMT – termíny MZ 2017 jaro

Podrobné informace o MZ 2017 najdete na www.novamaturi­ta.cz

Maturitní vyhláška platná od června 2016