Maturita 2019

Základní informace k MZ 2019

Nové informace např. k přihlašování.

Maturitní zpravodaj č. 47/2018 seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout. 
Informace k přihlašování: formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy v druhé polovině listopadu a vyplněný a podepsaný odevzdají zpět nejpozději 3. prosince 2018. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení. Pozor, nově má doporučení platnost
nejvýše 24 měsíců. Platné musí být k datu konání zkoušek, nikoli jen k datu podání přihlášky.
 

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2019 – jaro

Podrobné informace o MZ 2019 najdete na www.novamaturita.cz

Maturitní vyhláška platná od 1. 11. 2018 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě