Maturita 2018

Základní informace k MZ 2018

Rozpisy pro třídy a žáky jsou dále v článku

Rozpis zkoušení pro žáky 4. A, 4. B, 4. M, Oktáva

Jmenování komisí pro ústní zkoušky sč. a pr. části MZ

Jmenování komisí pro praktickou zkoušku 4. M 20. 4. 2018

Všem žákům byly odeslány pozvánky k písemným zkouškám MZ 2018

Jednotné zkušební schéma pro MZ 2018_jaro, společná část.

Dne 15. 12. 2017 byly všem žákům emailem odeslány přihlášky k MZ 2018, další informace jsou zde.

Přehled zkoušek MZ 2018

Maturitní zpravodaj č. 43 – Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout. 

Informace k přihlašování k MZ 2018 jaro všichni budoucí maturanti obdrží předvyplněnou přihlášku po 15. 11. 2017 prostřednictvím svých TU.

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2018 – jaro, všechny obory G4, G8, PMP

Školní seznam literárních děl  pro MZ 2018

Maturitní kalendář 2018 jaro

Sdělení MŠMT, konkrétní termíny MZ 2018

Zpravodaj s konkrétními informacemi pro žáky a náležitosti přihlašování k MZ bude teprve zveřejněn

Podrobné informace o MZ 2018 najdete na www.novamaturi­ta.cz zde

Maturitní vyhláška platná od 1. 9. 2017 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě