Maturita 2018

Základní informace k MZ 2018 podzim

Výpisy z přihlášek byly odeslány žákům 25. a 26. 6. 

Podepsané protokoly o předání výpisu z přihlášek doručte do školy do 16. 7. 2018

Jmenování komisí pro podzimní maturitní termín zde

Jmenování komisí pro praktickou zkoušku zde

Seznam maturitní četby 2018

Maturitní zpravodaj č. 43 – Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout. 

Informace k přihlašování k MZ 2018 jaro všichni budoucí maturanti obdrží předvyplněnou přihlášku po 15. 11. 2017 prostřednictvím svých TU.

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2018 – jaro, všechny obory G4, G8, PMP

Školní seznam literárních děl  pro MZ 2018

Sdělení MŠMT, konkrétní termíny MZ 2018

Zpravodaj s konkrétními informacemi pro žáky a náležitosti přihlašování k MZ bude teprve zveřejněn

Podrobné informace o MZ 2018 najdete na www.novamaturi­ta.cz zde

Maturitní vyhláška platná od 1. 9. 2017 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě