Maturita 2017

Základní informace k MZ 2017

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku do 25. června pro podzimní zkušební období, a to řediteli školy. Přihlášky by měly být k dispozici předvyplněné v systému Cermatu kolem poloviny června. Můžete si je pak vyzvednout vytištěné, jen je překontrolujete a podepíšete.

Jednotné zkušební schéma písemných zk. společné části MZ 2017

Harmonogram slavnostního předávání maturitních vysvědčení na liberecké radnici:

26. 5. 2017 (pátek)

10:00 – 10:45 4. A
10:45 – 11:30 4. B
11:30 – 12:15 4. M

 

 31. 5. 2017 (středa)

9:00 – 9:45 Oktáva
9:45 – 10:30 4. L

 

Rozpis ústních zkoušek společné a profilové části MZ 2017 jaro: 4. A  4. B  Oktáva 4. M  4. L

Výše uvedené přehledy vycházejí ze současného stavu, v případě nutné změny budou rozpisy aktualizované.

Aktuální zpravodaj k MZ ČJ

Přihlašování žáků k nepovinné zkoušce Matematika+

Nejpozději do 15. ledna 2017 se mohou žáci maturitních ročníků středních škol přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ přes výsledkový portál žáka (VPŽ).

Info z Cermat: – s ohledem na organizaci termínů profilové části maturitní zkoušky jsme maturantům při přihlašování zkoušky Matematika+ umožnili udělit souhlas s poskytnutím informace o jejich přihlášení řediteli školy. Po ukončení přihlašování Vám tak prostřednictvím IS CERTIS zpřístupníme informace o Vašich žácích, kteří se ke zkoušce Matematika+ 2017 přihlásili a udělili souhlas s poskytnutím této informace. O zpřístupnění informace v IS CERTIS budou školy, jejichž žáci jsou ke zkoušce Matematika+ přihlášeni, informování e-mailem po termínu 16. ledna 2017.

Dne 12. 12. 2016 byly všem budoucím maturantům odeslány výpisy z přihlášek emailem. Maturanti potvrdí převzetí výpisu svým třídním učitelům. Termín pro kontrolu a případné nahlášení nesrovnalostí je do 15. 12. 2016 a potvrzení převzetí výpisu do 20. 12. 2016.

Na výpis z přihlášky je generován mj. tzv. autentizační kód VPŽ (Výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se budou žáci moci registrovat na portál VPŽ a získávat informace o svých výsledcích. Výsledkový portál žáka budou využívat i zájemci o vykonání nepovinné výběrové zkoušky Matematika+. Pro registraci ke zkoušce Matematika+ bude portál otevřen v první polovině ledna 2017. Výsledkový portál žáka pro zasílání vybraných dokumentů souvisejících s maturitní zkouškou pak bude maturantům otevřen pro registraci 1. března 2017.

Jmenování komisí pro praktické a ústní zkoušky MZ 2017

Přehled přihlášených zkoušek MZ 2017

Maturitní kalendář MZ 2017

Zpravodaj s konkrétními informacemi pro žáky a náležitosti přihlašování k MZ

Model MZ 2017 pro naši školu

Nabídka předmětů profilové části a podmínky výběru pro MZ 2017 jaro – všechny obory

Témata profilových zkoušek:

Gymnázium čtyřleté a osmileté

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogické lyceum

Sdělení MŠMT – termíny MZ 2017 jaro

Podrobné informace o MZ 2017 najdete na www.novamaturi­ta.cz

Maturitní vyhláška platná od června 2016