Pedagogické

Snímek školy

Snímek školy ke stažení zde

Krizový plán školy

Krizový plán školy

– obsahuje základní postupy při řešení krizových situací ve škole. Je zpracován podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.

ŠVP pro jednotlivé obory

Právě provádíme nutné aktualizace, děkujeme za pochopení.

ŠVP pro jednotlivé obory, viz dále v článku Celý článek »

Kyberšikana

Pro velký zájem rodičů zde uvádíme dokument, se kterým byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách. Jedná se o „Rizika ohrožující dospívající uživatele Internetu“. Celý článek »

Školní řád pro školní rok 2017/2018

Školní řád pro školní rok 2017/2018:

ŠKOLNÍ ŘÁD 2017-2018