Přijímací řízení

Přijímací zkoušky v roce 2017/2018

Základní informace k přijímacímu řízení

Pozvánky k PZ byly odeslány 20.–21. 3. 2018 na kontaktní adresy zák. zástupců.

Celý článek »