Přijímací zkoušky v roce 2016/2017

Základní informace k přijímacímu řízení

Výsledky PZ jsou zveřejněny dále v článku.

Výsledky PZ 2017

OBOR příjatí výsled. list_1 výsled. list_2 výsl. list_Vyhl. č. 353 § 14
79-41-K/41 – G4 G 4_přijatí G4_v.l._1 G4_v.l._2 G4_red. poř._cizinec
79-41-K/81 – G8 G8_přijatí G8_v.l._1
75-31-M/01 – PMP PMP_přijatí PMP_v.l._1 PMP_v.l._2
78-42-M/03 – PL PL_přijatí PL_v.l._1 PL_v.l._2

VZOR pro odvolání

Všem uchazečům byly pozvánky k PZ odeslány poštou na adresu zákonného zástupce 27. a 28. 3. 2017.

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2017/18 bude otevřena:

 • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
 • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
 • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – 30 žáků
 • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků
obor Kritéria PZ Přílohy počet podaných přihlášek 1. 3. 2017
79-41-K/81 – G8 Kritéria G8  150
79-41-K/41 – G4 Kritéria G4  188
75-31-M/01 – PMP Kritéria PMP zdrav. způsobilost  67
78-42-M/03 – PL Kritéria PL  99

Přihláška ke stažení a informace k vyplňování přihlášky zde

Řádné termíny přijímacích zkoušek:

 • čtyřleté studium:      12. dubna 2017 (středa)       19. dubna 2017 (středa)
 • osmileté studium:    18. dubna 2017 (úterý)         20. dubna 2017 (čtvrtek)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium:         

 • 11. května 2017 (čtvrtek) k prvnímu termínu
 • 12. větna 2017 (pátek) k druhému termínu

Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Přehled důležitých termínů naleznete zde

♦ Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2017 na sekretariátu naší školy (úřední hodiny po–pá 7.30–15.00) nebo ji poslat doporučeně poštou tak, aby 1. 3. 2017 byla fyzicky ve škole.

Obsah přijímacích zkoušek

 • Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 2 písemné testy v jednom dni – MAT a ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT).
 • Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy v kritériích přijímání, a to zvlášť pro každý otevíraný obor, zveřejněných v tomto článku výše.
 • Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Organizace zkoušek:

Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde

Den otevřených dveří – čtvrtek 16. února 2017 od 15.00 do 18.00 hodin v budově naší školy.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!