Prima – pokyny a materiály

Pokyny a materiály k výuce dějepisu v primě.
AKTUÁLNĚ: poster na téma vývoj člověka

Poster (plakát) na téma vývoj člověka

Zvolte si jednu z vývojových fází člověka (Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neandrthalensis) a zpracujte k němu výukový plakát. Výsledek by měl být co nejatraktivnější a zároveň přehledný pro čtenáře, který váš plakát uvidí na nástěnce.
Pokyny:
– formát minimálně A3
– pozor na příliš textu, využívejte spíš heslovitých sdělení
– pozor na velikost písma, aby byl text čitelný
– nadpis, uvést zdroje, jméno a třídu
– můžete zvolit postup práce ruční (papír, pastelky, lepidlo, nůžky) nebo digitální (zpracovat na PC a vytisknout)
– aktivita bude hodnocena body v rámci klasifikace (6 bodů obsah, 6 bodů formální stránka, 6 bodů estetická stránka)
– termín odevzdání: středa 1.11. (pro chybějící pak následující hodina)

 

Materiály a podklady k výuce naleznete zde: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B-PeXXTVyG2oZXVUMlJId0ZqaGs&usp=sharing

Dobrovolná aktivita ke zlepšení známky z dějepisu:

Rodinná historie
Zadání: vyber z rodinného archivu fotografii, na které je zachycený výjev z rodinné historie (např. některý z tvých předků či nějaká událost) a připrav si o této fotografii povídání na maximálně 2 minuty. Na kartičce můžeš mít napsané důležité body tak, abys na nic nezapomněl. Fotografii digitalizuj (skenování či znovuvyfocení), aby ji bylo možné zaslat mailem.
Co nemáš dělat: Nepřipravuj si souvislý text, který bys musel číst. To je nuda a nikoho to nebude bavit. Ani se to neuč doma nazpaměť.
Fotografii v digitální formě pojmenuj svým příjmením a zašli mailem na jan.divisek@gmail.com.
Odměna: 5 bonusových bodů do klasifikace.