Rada rodičů – aktuality, zápisy, stanovy

Termín příští schůze rady Spolku bude v úterý 23. 4.  2019 v 16:00 hod.!

Maturitní plesy: 8. 2. 2019 a 22. 3. 2019

Zápisy z jednání RR:

STANOVY Spolku přátel Jergym, z . s.