Sekunda – pokyny a materiály

Pokyny a materiály k výuce zeměpisu a dějepisu v sekundě.
AKTUÁLNĚ:
1) odkaz na mapu zámořských objevů PL k tvorbě mapy
2) Pokyny k tvorbě posteru na dějepis. 

Poster na téma Městská společnost na konci středověku

Na základě textu z učebnice dějepisu vytvořte samostatně poster na téma Městská společnost na konci středověku. Můžete si vybrat libovolná dílčí témata z dané kapitoly, je to čistě na vašem rozhodnutí. Výsledný poster by však neměl být ani odfláknutý, ani přeplácaný, zkrátka tak akorát 🙂

Jak má vypadat správný poster?
Čím méně textu poster obsahuje, tím lépe. Dlouhý souvislý text je pro přehlednost a rychlé pochopení sdělení nevhodný, nahrazuje se schématy či obrázky.

Co nesmí chybět?
– nadpis
– tiráž (jméno autora, třída, účel zpracování, datum tvorby)
– použité zdroje

Formální stránka
– formát A3
– můžete zvolit formu digitální (zpracovat na PC a vytisknout) či ruční (papír, pastelky, lepidlo, koláže)
– termín odevzdání: pondělí 15.5. na hodině zeměpisu

Hodnotící kritéria (max. 20 bodů)
– obsah (množství informací a zdrojů, správnost) – max. 8 bodů
– jazyková stránka (pravopis, stylistika) – max. 4 body
– estetická stránka (grafické zpracování, celkový dojem) – max. 8 bodů

POZOR: ve středu 17.5. vás z uvedeného tématu čeká krátký opakovací test!!!

Materiály a podklady k výuce naleznete zde: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7_lAFXQIog3NENsbUkxUjhuOTA?usp=sharing

Dobrovolná aktivita ke zlepšení známky z dějepisu:

Rodinná historie
Zadání: vyber z rodinného archivu fotografii, na které je zachycený výjev z rodinné historie (např. některý z tvých předků či nějaká událost) a připrav si o této fotografii povídání na maximálně 2 minuty. Na kartičce můžeš mít napsané důležité body tak, abys na nic nezapomněl. Fotografii digitalizuj (skenování či znovuvyfocení), aby ji bylo možné zaslat mailem.
Co nemáš dělat: Nepřipravuj si souvislý text, který bys musel číst. To je nuda a nikoho to nebude bavit. Ani se to neuč doma nazpaměť.
Fotografii v digitální formě pojmenuj svým příjmením a zašli mailem na jan.divisek@gmail.com.
Odměna: 5 bonusových bodů do klasifikace.

Dobrovolné aktivity ke zlepšení známky ze zeměpisu:

1) Povídání z výletu
Zadání: vyber z rodinného archivu digitální fotografii, kde jsi ty u nějaké zajímavosti (např. vrchol hory, rozhledna, vodopády, zajímavý most atd.) v České republice a připrav si o vašem výletu povídání na maximálně 2 minuty. Na kartičce můžeš mít napsané důležité body tak, abys na nic nezapomněl.
Co nemáš dělat: Nepřipravuj si souvislý text, který bys musel číst. To je nuda a nikoho to nebude bavit. Ani se to neuč doma nazpaměť.
Fotografii v digitální formě pojmenuj svým příjmením a zašli mailem na jan.divisek@gmail.com.
Odměna: 5 bonusových bodů do klasifikace.

2) Aktualita
Zadání:
Připrav si pro spolužáky krátkou zprávu, nebo aktuální zajímavost ze světového dění (nezajímá nás sport, ani život slavných lidí…), z přírody, nebo z vědy.
Přihlas se na začátku hodiny
Odměna: 2 bonusové body do klasifikace.