Nepedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci:

Hana Bednářová pí. Hana Bednářová
sekretářka

email:
bednarova (zavi­náč) jergym.cz

Tel­., Fax:
48 2771326

Hana Veverková pí. Hana Veverková
účetní

e-mail:
veverkova (za­vináč) jergym­.cz

Marcela Kubáčková pí. Marcela Kubáčková
mzdová účetní

e-mail:
kubackova (za­vináč) jergym­.cz

anonym-žena pí. Ing. Alena Beňadiková
kni­hovnice

e-mail:
benadikova (za­vináč) jergym­.cz

Josef Knížek p. Josef Knížek
školník

e-mail:
knizek (za­vináč) jergym­.cz