Prima

Eratosthenénes z Kyrény – video

Eratosthenénes z Kyrény – video

https://www.youtube.com/watch?v=8On7yCU1EjQ

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika – Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly

Elementární aritmetika (tzn. čísla, zaokrouhlování, procenta, násobky a dělitelé, mocniny a odmocniny atd.) v krátkých videích ZDE

Pravidla klasifikace z matematiky – Pavel Jošt

Pravidla klasifikace z matematiky – Pavel Jošt

Poslední hodinu v týdnu téměř vždy píšeme desetiminutovku zahrnující právě probíranou látku. Příklad bude beze změny vzat z DÚ, který dostanou studenti týden předem k vypracování na víkend. Úkol není povinný ani není třeba vypracovat ho celý. Pokud dostane student z písemky známku 1-3, dostane tak zároveň i 1 z DÚ s váhou dva. Váha písemky bude každých pět minut pracovního času stoupat o jednu, tj. do pěti minut včetně bude váha jedna, do deseti minut váha dva, atd. Celý článek »