Základy společenských věd

Základní právní pojmy pro septimu a třetí ročník.

V přiloženém souboru najdete základní právní pojmy pro samostudium.Právo Základní pojmy pro 3

Předmětová komise základů společenských věd

Předmětová komise základů společenských věd

Předmětová komise základů společenských věd pracuje ve složení:

předseda předmětové komise: Mgr. Petr Přibyl

členové:
Mgr. Iveta Formanová
Mgr. Petra Gräfová
Mgr. Pavel Morávek
Mgr. Jiří Miškovský
Mgr. Petr Král Celý článek »

Novověký racionalismus a empirismus k dostudování pro oktávu

Studijní materiál.Novověký empirismus a racionalismus

Materiály pro studium pro třídy oktáva, 3. B a septima

Po dobu mé nepřítomnosti si prosím prostudujte přiložené materiály alespoň v hrubých rysech. Případné suplované hodiny využijte k dotazům, vždy ba se měly týkat nějakého tématu, které najdete v oněch materiálech. Oktávy se pochopitelně týká filosofie a třetích ročníků resp. septimy politologie. Po mém návratu předpokládám znalost základních pojmů, již nebude znovu probíráno, pouze zopakujeme. Díky chvályhodnému zájmu některých z Vás přidávám pro SVS Úvod do sociologie a pracovní list, který budete mít připravený na prvním semináři.

České politické myšlení Dělení filosofie Politologie – úvod předsokratici Stát Úvod do filosofieÚvod – text a úkolyÚvod do sociologieSOCIÁLNÍ_VNÍMÁNÍ_(PERCEPCE)

Internetové odkazy

Internetové odkazy

Důležité odkazy na webové stránky významných institucí

Celý článek »

Předmět základy společenských věd

Předmět základy společenských věd

Obsah výuky v jednotlivých ročnících, hodinové dotace předmětu ZSV

Celý článek »

Ročníkové práce

Ročníkové práce

Pokyny pro psaní ročníkové práce ze ZVS

Celý článek »

Ekonomie pro sextu a 2. B

Burzní list –  – pracovní list, do pátku 17.2. 2017

PRACOVNÍ LIST

Pro sextu a 2. B

Bude ve čtvrteční písemce po prázdninách. cenne-papiry

Ústavní právo pro septimu

ustava-ukoly

Naše septima na den zastupiteli města Liberec

Naše septima na den zastupiteli města Liberec

Třetí ročník našeho víceletého gymnázia strávil poslední dva dny minulého týdne seznamováním se s problematikou chodu obecního zastupitelstva. Celý článek »

Materiály pro SVS čtvrtých ročníků 2016/2017

Materiály pro SVS čtvrtých ročníků 2016/2017

Materiály ke stažení

Celý článek »

Ohlédnutí za Pražským studenským summitem

Ohlédnutí za Pražským studenským summitem

V průběhu prvních měsíců tohoto roku se naši studenti Patricie Jeníková a Ondřej Slunečko účastnili programu Pražského studentského summitu. Celý článek »