Rozvrhy synchronní výuky od 4. ledna 2021

Aktualizované rozvrhy synchronní výuky pro distanční výuku.

Distanční výuka
Distanční výuka

Spolu s návratem k distanční výuce od 4. ledna 2021 přinášíme aktualizované rozvrhy synchronní výuky, které vychází ze stálých rozvrhů tříd platných od 1. 9. 2020.  Vyučující s nimi budou pracovat následujícím způsobem:
1) „rozsvěcet“ hodiny (ŽLUTÁ BARVA hodiny) , které budou v daném týdnu učit synchronně (týká se i případných online testů, které budou s třídou v daném čase psát),
2) „zhasínat“ hodiny (ŠEDÁ BARVA hodiny), které budou v daném týdnu učit asynchronně. 

Tabulky na nadcházející týden výuky budou aktualizovány vyučujícími vždy do neděle do 18:00.

OBOR

TŘÍDA

nižší gymnázium

prima

sekunda

tercie

kvarta

vyšší gymnázium

kvinta

sexta

septima

oktáva

1.A

2.A

3.A

4.A

1.B

2.B

3.B

4.B

předškolní a mimoškolní pedagogika

1.M

2.M

3.M

4.M

pedagogické lyceum

1.L

-

-

4.L

Vyučující prokazatelně informují žáky (info učebně google/pozvánka z kalendáře) o termínu konání případné synchronní výuky.

Učebna Google - Souhrny pro zákonné zástupce
V rámci jednotlivých kurzů (předmětů) v prostředí Učebny Google lze nastavit e-mailové kontakty zákonných zástupců žáků a vyučující daného kurzu může pozvat zákonné zástupce k přijímání e-mailových souhrnů o práci studenta v kurzu. E-mailové kontakty zákonných zástupců (dle údajů z Bakalářů) byly tímto způsobem nastaveny u všech tříd nižšího gymnázia a zákonným zástupcům přijdou na e-mail pozvánky (v případě aktivace vyučujícím). V případě zájmu o aktivaci rodičovských souhrnů oslovte, prosím, vyučujícího daného předmětu.
Více o souhrnech pro zákonné zástupce zde.

Vysvětlení pojmů
Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku: 

  • Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi/žáky/studenty zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.
  • Při asynchronní výuce děti/žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.