Chemická výuka v IQ LANDII

V pátek 20. září se terciáni vypravili do liberecké IQ Landie, kde absolvovali celodenní projektové vyučování chemie.

První část se odehrávala v chemické laboratoři, kde pod odborným vedením studenti izolovali svoji vlastní DNA, zahráli si na forenzní detektivy, naučili se několik způsobů vyvolávání tajných písem chemickou cestou, vyzkoušeli si model hasicího přístroje a několik dalších zajímavých pokusů.

 

Po skončení praktické části si mohli prohlédnout vědecké expozice v celých prostorách IQ Landie a na závěr shlédli chemickou show, na které předvádějící chemik nešetřil výbuchy a překvapením.

Prakticky také vysvětlil a předvedl princip působení zkapalněného dusíku, což chtěli vyzkoušet na vlastní kůži všichni terciáni.

Studentům se den ve vědeckém centru IQ LANDIA líbil a přinesl jim kromě krásných zážitků i mnoho nových informací, které si odnesli v pracovních listech.

Za PK chemie A. Havlíková