Exkurze do Archivu bezpečnostních složek

V úterý 24. 10. navštívili studenti Historicko-zeměpisného semináře ve 3. ročníku Archiv bezpečnostních složek v Praze.
Do Prahy se každý dopravoval individuálně a na Černém mostě jsme měli sraz v 8:35. Společně s profesorem Diviškem se poté vydali na cestu přes Prahu do Archivu bezpečnostních složek, který se nachází na Branickém náměstí. V archivu se nás ujala zaměstnankyně archivu paní PhDr. Jitka Bílková, která nás seznámila s posláním ABS, dozvěděli jsme se, co se v Archivu bezpečnostních složek nachází, čím je specifický nebo například o jedinečnosti českého archivního zákonu. Poté jsme navštívili úsek restaurování archiválií a shlédli i jejich následné uchovávání v depozitáři.
Dopolední program pro nás končil skupinovou prací s vybranou archiválií, ke které jsme vypracovávali pracovní list.  Po poledni jsme opustili archiv a vydali se do samotného centra Prahy, kde se odehrával odpolední program, který probíhal v terénu a nesl jméno “Nevím, co budeme zítra jíst“.

Nejdříve jsme poznávali Masarykovo nádraží, kde jsme se dozvěděli o okolnostech odsunu Čechů ze Sudet a jak komplikovaný byl jejich příchod do hlavního města po Mnichovské dohodě. Poté jsme se přesunuli do Slovanského domu, který se váže k historii německé menšiny v Praze a poznávali zde jejich vztahy s místními českými obyvateli. Odpolední program končil na Hlavním nádraží. Tady jsme se seznámili s osudy českých Židů během války a připomněli si příběh Nicholase Wintona. Celý odpolední program byl ve spolupráci se zaměstnancem Multikulturního centra v Praze z mého pohledu daleko více záživnější i díky tomu, že jsme získávali informace na jednotlivých zastávkách z archiválií a zdrojů, které jsem si sami studovali na tabletech. Za celým programem v Praze stáli profoseři Divišek s Thelenem, ovšem největší dík patří naší absolventce Mgr. Karině Hoření, která působí v oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a celý program pro nás připravila. Děkujeme také Radě rodičů, která přispěla na dopravu účastníků exkurze.

Michal Hájek