Exkurze do SOkA v Liberci

V úterý 10. října 2017 jsme v rámci Historicko-zeměpisného semináře navštívili Státní okresní archiv v Liberci. Sešli jsme se po vyučování před budovou archivu na Františkově. Čekala nás tu zajímavá přednáška, kterou si pro nás připravil archivář Petr Kolín.

Dozvěděli jsme základní informace o fungování archivu a síti archivů v ČR, dále o způsobu zařazování materiálů či možnosti vypůjčení archiválií ke studiu a k zpracování odborných prací.

Také jsme se dozvěděli, že se zde nachází přes 6 km archiválií, a proto patří liberecký archiv mezi největší v republice.

Na závěr jsme měli možnost prohlédnout si některé historické prameny v podobě denního tisku z různých období od konce 19. století, kroniky, fondy archiválií jednotlivých obcí či kopii zakládací listiny města Liberce vydanou císařem Rudolfem II.

Ondřej Tesař