Harmonizační dny 2014

První ročníky a prima prošly adaptačním kurzem

V krásných slunečných dnech 17. až 19. září 2014 se v horském prostředí nedalekého Bedřichova konaly harmonizační dny pro první ročníky. Pod vedením týmu studentů Technické univerzity Liberec a svých třídních učitelů studenti prošli vzájemným poznáváním, stmelováním kolektivu a rozvojem spolupráce ve skupině prostřednictvím seznamovacích her, her na rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce završené závěrečným nočním předáváním diplomů.

Harmonizační dny 01
Harmonizační dny 02
Harmonizační dny 03
Harmonizační dny 04