Umělecko-historická exkurze na Pražský hrad

Pro studenty Kvinty byla dne 7. 12. 2017 připravena odborná exkurze na Pražský hrad. Během prohlídky zhlédli studenti s odborným výkladem katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a Vladislavský sál. Kromě těchto míst i další, která jsou spojena s historií naší země a mají vysokou uměleckou hodnotu. Studenti během exkurze zpracovávali pracovní listy s úkoly k jednotlivým zastavením. Doprovod zajišťovaly a exkurzi organizovaly Mgr. Bucharová a Mgr. Němcová.