II. kolo – volba seminářů pro školní rok 2019/2020

➡ Milí žáci, před volbou semináře si pozorně přečtěte informace uvedené dále v článku.

Je otevřeno 2. kolo volby, a to do 15. 4. 2019

Informace pro: Gymnázium čtyřleté (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B) a osmileté (Kvi, Sx, Spt).

  • je otevřeno II. kolo volby seminářů a dalších předmětů v termínu 1. 4.–15. 4. 2019; přihlaste se v uvedeném termínu
  • volba seminářů je možná ve známkovacím systému programu Bakaláři po přihlášení v odkazu „ankety“; nelze se přihlašovat pod heslem rodičů; pro přihlašování používejte PC, vyhněte se přihlašování z mobilních zařízení;
  • všichni žáci si zkontrolují svou volbu z prvního kola; žáci, jejichž volba nebyla úspěšná a seminář nebyl pro nízký zájem otevřen, si ve 2. kole zvolí příslušný počet seminářů z konečné nabídky v anketě; řiďte se pokyny uvedenými v přiloženém souboru;
  • nabídka seminářů obsahuje jak semináře, které se vypisují na dva roky, tak semináře, které jsou jednoleté;
  • semináře jsou vypsány podle zájmu studentů v prvním kole volby;
  • latina bude otevřena pro žáky 3. ročníku (jako volitelný předmět) a pro žáky 2. ročníku jako nepovinný předmět;
  • základy španělského jazyka budou otevřeny jen v případě, pokud se naplní;
  • žáci 4. ročníku a oktávy, kteří plánují maturovat z předmětů DVK, DHK a Inf, se musí připravovat samostatně a formou individuálních konzultací s konkrétním vyučujícím; DVK, DHK a Inf se pak počítá mezi čtyři povinně volitelné předměty.

Seznam volitelných předmětů a jejich anotace.