Maturanti ZSV v Židovském muzeu v Praze

Jako každý rok navštívili žáci společenskovědního semináře čtvrtých ročníků Židovské muzeum v Praze. 
Součástí komentované prohlídky Židovského města pražského byla návšteva nejznámějších pražských synagog a židovského hřbitova.

image2