Maturita 2020 – jaro

Základní informace k MZ 2020

Přihlašování ke zkoušce M+

13. 12. 2019 byly žákům emailem odeslány přihlášky k maturitě. Žáci přihlášku překontrolují podle pokynů uvedených v emailu, případné nesrovnalosti nahlásí do 18. 12. 2019. Podepsaný protokol o převzetí přihlášky doručí do školy nebo osobně podepíší do 10. 1. 2020.

Maturitní zpravodaj č. 52/2019 – obsahuje základní informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 a k přihlašování žáků. Doporučujeme ke čtení!

Žáci se přihlásí na výsledkový portál žáka (od 2. 1. 2020).

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2020 jaro – všechny obory

Maturitní kalendář, důležité termíny – jaro 2020.

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ

Podrobné informace o MZ 2020 najdete na www.novamaturita.cz

Maturitní vyhláška platná od 1. 11. 2018 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Matematika+: přihlašování probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, https://vpz.cermat.cz/). Přihlášení je možné až od 2. 1. 2020 informace zde

Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR.

Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na webových stránkách (https://www.novamaturita.cz). Přehled VŠ akceptujících zkoušku Matematika+

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě