Maturita 2020 – jaro

Základní informace k MZ 2020

Aktuální odpovědi na dotazy z pohledu MŠMT dále v článku

Maturitní zkoušky

  • Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky? (týká se oboru PL a PMP) Návrh MŠMT počítá s tím, že tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat v prostředí školy). V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány. V případě náhradní varianty maturitní zkoušky (pokud střední školy nebudou k 1. červnu 2020 znovuotevřeny) je nezbytné vzít v úvahu, že naprostá většina nového učiva se probírá pouze v prvním pololetí posledního ročníku. Veškeré odborné kompetence jsou u žáků ověřovány průběžně v rámci předchozích ročníků.
  • Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí? V případě žáků posledních ročníků středních škol nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude MŠMT řešit v nadcházejících týdnech. V současné situaci je nutné přihlédnout i k tomu, že řada žáků posledních ročníků (sociální, zdravotní a pedagogické obory vzdělání) nyní dobrovolně nebo v rámci pracovní povinnosti vypomáhá v rámci krizové infrastruktury či IZS.
  • Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou.
  • V případě, že do 1. června 2020 nebude obnovena výuka a žák je přihlášen na jarní termín k opravnému termínu maturitního testu, nebude tento opravný test konat a výsledek daného předmětu se mu bude na maturitním vysvědčení počítat z průměru posledních tří vysvědčení. Žáci, kteří dostanou maturitní vysvědčení na podkladě tří posledních vysvědčení a nebudou se známkou spokojeni, mohou si známku na svoji žádost v následujícím zkušebním období opravit.
  • Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách.

13. 12. 2019 byly žákům emailem odeslány přihlášky k maturitě. Žáci přihlášku překontrolují podle pokynů uvedených v emailu, případné nesrovnalosti nahlásí do 18. 12. 2019. Podepsaný protokol o převzetí přihlášky doručí do školy nebo osobně podepíší do 10. 1. 2020.

Maturitní zpravodaj č. 52/2019 – obsahuje základní informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 a k přihlašování žáků. Doporučujeme ke čtení!

Žáci se přihlásí na výsledkový portál žáka (od 2. 1. 2020).

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2020 jaro – všechny obory

Maturitní kalendář, důležité termíny – jaro 2020.

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ

Podrobné informace o MZ 2020 najdete na www.novamaturita.cz

Maturitní vyhláška platná od 1. 11. 2018 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Matematika+: přihlašování probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, https://vpz.cermat.cz/). Přihlášení je možné až od 2. 1. 2020 informace zde

Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR.

Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na webových stránkách (https://www.novamaturita.cz). Přehled VŠ akceptujících zkoušku Matematika+

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě