Maturita 2020

Základní informace k MZ 2020

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2020 jaro – všechny obory

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ

Podrobné informace o MZ 2020 najdete během října na www.novamaturita.cz

Maturitní vyhláška platná od 1. 11. 2018 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě

Matematika +: probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, https://vpz.cermat.cz/) přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+.

Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR.

Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na webových stránkách (https://www.novamaturita.cz). Přehled VŠ akceptujících zkoušku Matematika+