Maturitní okruhy

Maturitní okruhy
Předmět: hudební výchova s metodikou
Zkoušející: Mgr. Jindřiška Vaněčková
Ročník: 2019/2020
Třída: 4.M

 

Periodizace evropských hudebních dějin

Počátky hudby – pravěk

Starověká hudba

Středověká hudba duchovní

Středověká hudba světská

Počátky vícehlasu v Evropě Počátky vícehlasu v českých zemích

Hudba renesance v Evropě

Renesanční hudba v Čechách

Vokální a instrumentální formy v baroku

Vývoj barokní opery 

Představitelé evropské barokní hudby

Česká barokní hudba

Hudební klasicismus

Vrcholné osobnosti hudebního klasicismu

Romantismus

Novoromantické programní tendence v hudbě

Evropská romantická opera

Ruský romantismus a novoromantismus

Národní hudební kultury

Bedřich Smetana – zakladatel české národní hudby a jeho současníci

Antonín Dvořák a jeho mezinárodní význam a jeho současníci

Hudba na rozhraní 19. a 20. století, pozdní romantismus

Impresionismus

Expresionismus

Hlavní směry a osobnosti v hudbě první poloviny 20. století 

Generace české moderny

Hudební neoklasicismus ve světě a u nás

Nonartificiální hudba první poloviny 20. st.

Nonartificiální hudba druhé poloviny 20. st.

Vznik a vývoj jazzu a jeho vliv na skladatele artificiální hudby

Vývoj opery od jejího počátku do 20. st.

Metodika instrumentálních činností

Metodika pěveckých činností

Metodika poslechových činností

Metodika hudebně-pohybových činností

Hudební nauka