Maturitní okruhy

Maturitní okruhy

Předmět: pedagogika – psychologie

Zkoušející: Mgr. Jindřiška Vaněčková

Ročník: 2018/2019

Třída: 4.M

 

Výchovně – vzdělávací soustava v ČR

Začlenění české výchovně-vzdělávací soustavy v rámci EU

Osobnost dítěte

Osobnost pedagoga

Sociální interakce

Komunikace

Charakteristika edukačního procesu

Plánování v edukačním procesu

Individuální přístup

Hra jako prostředek výchovy

Rodina a její význam v životě dítěte

Náhradní rodinná péče

Ústavní péče

Proces socializace

Školní připravenost

Proces učení

Pedagogická a psychologická diagnostika dítěte

Volný čas, vývoj a význam institucí zabývajících se volným časem dětí a mládeže

Prožitková pedagogika

Základy speciální pedagogiky

Dítě s handicapem

Sociálně – patologické jevy

Sociokulturní handicap

Sociální skupiny

Školní neúspěšnost

Vývoj výchovy od pravěku do středověku

Jan Ámos Komenský

Významné osobnosti od 17. st. – 20. století

Základní  pedagogické směry současnosti

Alternativní pedagogické systémy