Myší praktikum

Ve středu 11. dubna se vybraní studenti vyššího gymnázia zúčastnili pitvy myši.

Celé praktikum proběhlo pod taktovkou vedoucího katedry didaktiky a učitelství biologie RNDr. Jana Mourka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

V rámci další spolupráce mají maturanti z biologie možnost účastnit se výzkumu, který se bude týkat přijímacích testů na PřF a proběhne 18. a 25. dubna od 14:00 v učebně biologie.  

Za kabinet biologie,

Jitka Šibravová