Náměty ročníkových prací

Prvním možným tématem pro ročníkovou práci je MAGNUSŮV JEV. Jedná se o fenomén z oblasti mechaniky s praktickým využitím jak ve sportu, tak v technické praxi (plachetnice, větrné turbíny). Práce na toto téma umožňuje teoretické, i praktické zpracování (dokumentace chování rotujících míčů a válců ve vzduchu, stavba modelů). Další oblastí je FYZIKA A UMĚNÍ. Námětem práce by mohla například být FYZIKA VE FILMU. V ní by se případný zájemce mohl zaměřit na filmy (např. vědci zachraňují svět před přírodním dějem) a odhalit mnohdy do očí bijící nesmysly, či na využití fyzikálních jevů při vytváření speciálních efektů. Práce na téma FYZIKA V LITERATUŘE by mohla čtenářům přinést informace nejen o vědeckofantas­tických knihách a autorech (J. Verne, A. C. Clarke, T. Pratchett…), ale také o dílech inspirovaných životy a prací fyziků (divadelní hra Kodaň…). FYZIKA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ může informovat o malířských technikách a pomůckách starých mistrů, které umožňovaly zachycení perspektivy (camera obscura, camera lucida). Mnohé galerie vlastní také obrazy, které nevyhovují zákonům optiky (porušení zákona odrazu, podivně vržené stíny…). Práce by tak sloužila i jako průvodce těmito galeriemi a obrazy. S uměním částečně souvisí téma J. KEPLER – J. VERNE – N. AMSTRONG: SNĚNÍ O MĚSÍCI. Tyto tři muže spojuje touha po objevování Měsíce. Jak se měnily názory na toto vesmírné těleso v průběhu staletí? A jak se projevovaly fyzikální objevy ve filosofii? Na to by mohla odpovědět práce FYZIKA A FILOSOFIE, neboť nesmíme zapomínat, že víceméně každý filosof do 18. století byl fyzikem (i když v jiném smyslu slova, než jak je toto slovo chápáno dnes). Student/ka se může zaměřit na jednoho filosofa a shrnout jeho přírodovědné názory, nebo naopak se zaměřit na fyzika a jeho názory na okolní svět. Zde doporučuji například autory D.Huma, J. A. Komenského, Aristotela, R. Descarta, A. Einsteina…
Humanitněji zaměřeným studentům se tu také nabízí téma ARISTOTELSKÁ FYZIKA A G. GALILEI, která by čtenáře uvedla do přelomové doby počátku 17. století, kdy se zrodila moderní fyzika. Velice praktická práce může vzniknout na téma FYZIKA V DOMÁCNOSTI. Ta by měla osvětlit principy fungování běžně používaných domácích spotřebičů – Papinovým hrncem počínaje a mobilním telefonem konče. Pro sportovně založené zájemce je tu téma FYZIKA VE SPORTU či BIOMECHANIKA. Tyto práce mohou být zaměřeny jednak na fyzikální zákonitosti různých sportů (chování míčů či jiných sportovních pomůcek), jednak na fyzikální rozbor principů chovávání lidského těla při pohybu (bojové sporty…). S modelováním souvisí i téma POČÍTAČOVÁ SIMULACE FYZIKÁLNÍCH DĚJŮ, která by byla zaměřena na vytváření apletů či animací z paprskové optiky, kvantové mechaniky či teorie relativity nebo jiných oblastí. Neposledním nabízeným tématem je METEOROLOGIE. Toto téma umožňuje jak amatérské dlouhodobé pozorování a zachycení jevů souvisejících s počasím na Liberecku, tak i zpracování rozsáhlého teoretického aparátu.
Další náměty: Opakování HISTORICKÝCH POKUSŮ – např. jak Galileleo Galilei postavil svůj dalekohled? Co jím objevil? Jsme schopni na střední škole jeho pozorování opakovat? Dospějeme ke stejným závěrům? Internet také nabízí množství jiných pokusů z mechaniky, elektrodynamiky, elektrostatiky… Vysloveně objevitelským zážitkem by bylo zpracování VLNĚNÍ NA VODNÍ HLADINĚ, které by obnášelo stavbu bazénu, zkoumání chování vln v různých hloubkách, nad nejrůznějšími sklony dna, vytvoření tsunami, modelování jezu…
Nabízená témata jsou pouze obecná a mezioborová. Konkrétní obsah prací lze změnit, lze se soustředit pouze na určitý úsek, s vedoucím práce se lze také dohodnout na zcela jiném námětu.

soubor s náměty ročníkových prací:
rocnikove_prace_temata