Národnostní vztahy na Liberecku – heuristika

Po fázi přípravné a vzdělávací vstoupil náš dějepisný projekt do další fáze – heuristické, neboli jsme se jali získávat historické prameny nutné pro tvorbu didaktických cvičení.

Do projektového týmu se přihlásila pětice studentů 3. ročníku: Jakub Stehlík, Michal Hájek, Adam Kollert, David Pálka a Ondřej Tesař. V tomto složení jsme se ve středu 1. listopadu sešli odpoledně před Státním okresním archivem v Liberci, abychom se vrhli do pátrání v tamní databázi historických fotografií z dějin Liberce a místního regionu.

Díky přípravné komunikaci s archivářkou Mgr. Janou Pažoutovou jsme měli již představu, co nás čeká. V libereckém archivu mají k dispozici databázi cca 10 000 skenů historických fotografií z různých archivních fondů. Bohužel vybavení archivu a technické řešení přístupu k této databázi se ukázalo být nepříliš praktické. Databáze je přístupná primárně z počítače ve studovně archivu, kde je možné vyhledávat na základě zadaných parametrů, ale bohužel bez náhledů fotografií. Vytvořili jsme proto seznam klíčových slov, které jsem postupně zkoušeli zadávat a posléze hodnotili a zaznamenávali náhledy fotografií, které jsme takto získali. Tímto způsobem se nám během tří postupných návštěv archivu podařilo vytipovat cca 100 využitelných historických snímků. Díky vstřícnému přístupu paní Pažoutové získala druhá část týmu přístup k náhledům databáze skenů přímo z jejího pracovního PC v její kanceláři, kde jsme tak mohli vytipovat vhodné fotografie při procházení náhledů. Takto jsme získali dalších cca 100 snímků.

Vytipované skeny jsme následně sepsali do přehledné tabulky, kterou jsme zaslali na konci listopadu paní Pažoutové. Vzápětí nám byly snímky poskytnuty na USB disku. Celou databázi jsme posléze nasdíleli na společné úložiště, kam měli přístup jednotliví řešitelé. Každý z tvůrců si vybral fotografie, které využil při tvorbě svých didaktických cvičení. Návrhy svých 3 cvičení nahráli tvůrci do sdílené složky, kde jsou k dispozici didaktikům k připomínkám.

zapsal David Pálka