Národnostní vztahy na Liberecku – představení projektu

Naše škola realizuje v prvním pololetí školního roku 2017-2018 historický projekt “Národnostní vztahy na Liberecku v polovině 20. století v dokumentech”, jehož realizace byla podpořena dotačního programu MŠMT na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017.
V projektu budou studenti Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova vyhledávat dokumenty spojené s proměnami etnických vztahů na Liberecku před druhou světovou válkou, v jejím průběhu a po jejím skončení. Ve spolupráci s odborníky z archivních institucí bude pro studenty připraven program (exkurze a semináře), který jim pomůže dokumenty kontextualizovat. Výstupem bude veřejná prezentace (2017) a výstava (2018) připravená studenty. Archivní dokumenty budou také zpracovány didaktiky z Ústavu pro studium totalitních režimů a Gymnázia do metodiky a výukových materiálů v online aplikaci pro práci s primárními dokumenty Historylab.cz (3 cvičení v roce 2017 a 3 cvičení v roce 2018) – bude tak k dispozici set materiálů pro učitele k výuce regionálních dějin i multikulturních dějin Československa.
Projekt je realizován v rámci Historicko-zeměpisného semináře v 3. ročníku.

Jan Divišek

Narodnostni vztahy na Liberecku – vystupy projektu