Přednáška o česko-německých vztazích

V úterý 21. 11. proběhla na Jergymu přednáška Mgr. Jakuba Vrby na téma Česko-německé vztahy na Liberecku v 1. polovině 20. století.

Jakub Vrba působí na Filosofické fakultě UK a ve svém výzkumu se zabývá historií komunistického hnutí v severních Čechách v meziválečném Československu. Z této pozice si pro nás připravil zajímavý seminář, kde jsme se s pomocí dobových historických pramenů dozvěděli více o vztazích a atmosféře mezi českou menšinou a sudetskými Němci v našem regionu. Postupně jsme si udělali o této tematice představu na základě ukázky z turistického průvodce z roku 1901, dále z dobových textů z meziválečného období a konečně i z pramenů poválečných z doby odsunu. Jednotlivé ukázky si můžete přečíst zde.
Překvapivé bylo především zjištění o internacionálním charakteru komunistického hnutí v této době a pak také poznatky o sociálním pozadí vzestupu popularity Henleinovy SdP. Přednáška tak zásadně přispěla k pochopení složitosti vztahů obou etnik v meziválečném období.

Adam Kollert