Prima tvořila dějepisný komiks

Žáci primy zpracovávali za domácí úkol dějepisný komiks na téma Staré řecké báje a pověsti. Zde si můžete prohlédnout výsledky jejich úsilí.

Stare recke baje a povesti – Komiks – Prima 2017-18

Komiksy najdete také na nástěnce u učebny zeměpisu.