Problematika sociálních služeb tak trochu jinak

Ve vánočním čase studenti třetích ročníků v rámci výuky SVS navštívili Jedličkův ústav v Liberci.

Celým programem nás provázel přímo pan ředitel Vladimír Ptáček. Ten přivítal naše studenty ve své pracovně, kde je poutavým výkladem seznámil s chodem ústavu a problematikou sociálních služeb. Pak následovala prohlídka ústavu a setkání s klienty v chráněných dílnách, kde společně několik hodin tvořili a navzájem se poznávali.

foto 001 foto 016 foto 027 foto 031 foto 034 foto 043