Ročníkové práce

Studenti gymnázia zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2018/2019:

Výběr tématu: nejpozději do 18. 10. 2019 do 14:00 hodin (pá) (evidují třídní učitelé)

Odevzdání čistopisu RP: 21. 2. 2020 do 14:00 hodin (pá) (vedoucímu práce)

Obhajoby RP: 24. 3. 2020 od 12:45 hodin (po) (v komisích podle předmětů)

 RP – metodika tvorby
 RP – pokyny
 RP – pravidla hodnocení 2019/2020 (aktualizujeme)