Ročníkové práce

Studenti gymnázia zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2018/2019:

Výběr tématu: nejpozději do 12. 10. 2018 do 14:00 hodin (pá)

Odevzdání čistopisu RP: 15. 02. 2019 do 14:00 hodin (pá)

Obhajoby RP: 18. 03. 2019 od 12:45 hodin (po)

 RP – metodika tvorby
 RP – pokyny starší
 RP – pravidla hodnocení 2018/2019