Ročníkové práce

Žáci všeobecných oborů (gymnázium, lyceum) zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací. Povinnost zpracovat RP vychází ze školního řádu odstavec 2.36 a 2.37 a dále odstavec 4.53–55.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2019/2020:

Výběr tématu: nejpozději do 18. 10. 2019 do 14:00 hodin (pá) (evidují třídní učitelé)

Odevzdání čistopisu RP: 21. 2. 2020 do 14:00 hodin (pá) (vedoucímu práce)

Obhajoby RP: 18. 3. 2020 od 12:00 hodin (st) (v komisích podle předmětů)

RP – metodika tvorby

RP – pokyny

RP – pravidla hodnocení 2019/2020 – schéma

Zásadní kritéria hodnocení RP

Vlastní hodnocení RP a sebereflexe žáka word / pdf