Rodilý mluvčí zpestřil hodiny německého jazyka

Ve čtvrtek a v pátek zpestřil hodiny německého jazyka rodilý mluvčí a zkušený učitel německého jazyka jako cizího jazyka pan Dischinger, který přijel do Liberce z jižního Německa. V Liberci působil několik let na zdejší univerzitě, kde připravoval budoucí učitele německého jazyka. Kromě toho je i učitelem francouzského jazyka a historie. Má i bohaté zkušenosti s vedením gymnázia ve své vlasti.

w20160428_084359

Pan Dischinger se v našich hodinách zaměřil na fonetickou stránku jazyka. Pomohl studentům s rozšířením slovní zásoby a ocenil projekty, které mu naši studenti prezentovali. Vyučování bylo vedeno komunikativní metodou, kdy studenti měli možnost prověřit si své jazykové dovednosti v němčině.  Svou všestrannost projevil pan Dischinger i ve spojené hodině se studenty, kteří se učí francouzsky, kdy plynně přecházel z jednoho jazyka do druhého, čímž si získal obdiv našich studentů. Společně se také naučili písničku “Wir sind froh”. Všichni se již těšíme na příští setkání s panem Dischingerem.