Rozšiřující literatura

1. ročník
Horský Z.: Kepler v Praze, Praha 1980

2. ročník
Munzar J. a kol.: Meteorologie skoro detektivní, Praha 1990
Burroughs W.J. a kol.: Encyklopedie počasí, Praha 2003
Carnot S.: Úvahy o hybné síle ohně a o strojích vhodných k vyvíjení této síly, Praha 2006

3. ročník
Mayer D.: Pohledy do minulosti elektrotechniky, České Budějovice 2004

4. ročník
Macintosh R. a kol.: Jádro, cesta do srdce hmoty, Praha 2003/
Hey T., Walters P.: Nový kvantový vesmír, Praha 2005/
Kippenhahn R.: Odhalená tajemství Slunce, Praha 1993 /
Hanuš K.: O barvě, Praha 1969/
Grygar J.: Vesmír, jaký je, Praha 1997/
Hlad O., Pavlousek J.: Přehled astronomie, Praha 1990/
Kopal Z.: Vesmírní sousedé naší planety, Praha 1984/
Jáchim F.: Jak viděli vesmír, Olomouc 2003/
Curierová E.: Paní Curierová, Praha 1957/
Novikov I.: Černé díry a vesmír, Praha 1989/
Grygar J., Železný V.: Okna vesmíru dokořán, Praha 1989/
Landau .D., Rumer J.B.: Co to je teorie relativity, Praha 1971/
Lenža L.: Astronomie pro každého, Olomouc 2002/
Jungk R.: Jasnější než tisíc sluncí, Praha 1965/
Herneck F.: Průkopníci atomového věku, Praha 1974/

Všeobecně:
Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Praha 1996/
Košťál K.: Sbírka fyzikálních vzorců a pouček, Praha 1970/
Macháček M.: Encyklopedie fyziky, Praha 1999/
Kepler J.: Sen neboli měsíční astronomie, Praha 2004/
Halliday D. a kol.: Fyzika, Brno 2000/
Einstein A., Infeld L.: Fyzika jako dobrodružství poznání, Praha 1962/
Laue M. von: Dějiny fyziky, Praha 1958/
Ingram J.: Věda pro všední den, Praha 2003/
Hawking S. W.: Stručná historie času, Praha 1997/
Aristotelés, Fyzika, Praha 1996/
Nahodil J.: Fyzika v běžném životě, Praha 2004/
Běhounek F.: Pierre Curie, Praha 1957/
Iwaniszewska C.: Astronomie Mikuláše Koperníka, Praha 1972/
publikace z edice Velké postavy vědeckého nebe od nakladatelství Prometheus/
Aristotelés: O nebi, O vzniku a zániku, Bratislava 1985/
Galilei, G.: Dialóg o dvoch sytémoch světa, Bratislava 1962/
Kraus I.: Fyzika v kulturních dějinách Evropy, Praha 2006/
Komenský, J. A.: Popis vesmíru v nástinu in Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek V., Praha 1968/
Komenský, J. A.: O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé in Vybrané spisy Jana Amose /Komenského, svazek V., Praha 1968/
Komenský, J. A.: Přehled fyziky in Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek V., Praha 1968/
Komenský, J. A.: Zkoumání o podstatě tepla in Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek V., Praha 1968/
Komenský, J. A.: Jak mechanikové vyvrátili Descarta in Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek V., Praha 1968/
!Komenský, J. A.: Obecná porada o nápravě věcí lidských, I.svazek., Praha 1992!/

Sbírky řešených úloh:
Bartuška K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy, Praha 2002/
Macháček M.: Fyzika, sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky, Praha 2001/
Hanzelik F. a kol.: Zbierka riešených úloh z fyziky, Bratislava, 1989/