Sekunda v Karlovských bučinách

Ve čtvrtek 17. května se třída sekunda vydala na biologickou exkurzi do NPR Karlovské bučiny.

Hlavní cílem výuky bylo přiblížení prostředí typického bukového lesa a lesního hospodaření pomocí naučné stezky. Z botanického hlediska jsou bučiny unikátní skladbou bylin, které v běžných lesích nenajdeme. Žáci tedy měli možnost seznámit se s novými druhy rostlin (např. kyčelnice, pstroček, kokořík či áron) a při zpáteční cestě do Liberce si osvěžit své znalosti určování rostlin z primy.

Za kabinet biologie,

Mgr. Jitka Šibravová