Spolupracující subjekty

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s firmou

KODAP, s.r.o.

1. máje 97/25, 460 07 Liberec

Je pro nás velkým přínosem možnost využívat službu E-servis Kodap, informace začleňujeme např. do výuky ekonomie v předmětu ZSV.

kodap 1