Slavnostní předávání certifikátů z francouzštiny DELF Scolaire

Ve středu 22. března navštívili naši školu Pan Didier Délepine, víceprezident Alliance Française, a pan Matrin Fišer, ředitel Alliance Française v Liberci, aby slavnostně  předali úspěšným  studentům certifikáty mezinárodních zkoušek z francouzského jazyka DELF. Celosvětově uznávané diplomy zkoušek DELF podle Společného evropského referenčního rámce v letošním roce převzalo 23 studentů Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova.  

Samotné zkoušky se připravují přímo ve Francii a konat se mohou výlučně na vybraných středních školách či v  pobočkách Alliance Française.  Zkoušky DELF se skládají ze čtyř částí (poslech, čtení, sloh a ústní projev) a jsou rozděleny do čtyř úrovní, které se shodují se společným evropským referenčním rámcem jazyků. Zkoušky DELF jsou uznávány po celém světě a jejich platnost je celoživotní.

Za komisi francouzského jazyka Mgr. Jiří Miškovský