SOČ – letošní výsledky našich studentů v soutěži

Ve středu 13. 5.  se na TUL konalo letošní krajské kolo prací Středoškolské odborné činnosti. Naši studenti se umístili na předních místech a student Jiří Doubek dokonce postoupil v oboru chemie do národního kola a student Jan Trpkoš se rovněž umístil na prvním místě v oboru architektura a postupuje do národního kola.

Po společném úvodu se 89 studentů soutěžících ve 12 oborech rozdělilo do moderních učeben budovy G TUL, kde jednotliví soutěžící předvedli několika členné komisi prostřednictvím 10 minutové prezentace obhajobu své práce. Studenti našeho gymnázia byli úspěšní hned v několika oborech. Na prvních místech se umístili Jiří Doubek se svojí prací Spektrometrické stanovení formaldehydu (obor chemie) a Jan Trpkoš s prací Přeměna libereckých lázní na galerijní objekt.

DSCN3942

Na druhém místě se v oboru zdravotnictví umístil Ondřej Gebouský se svou prací Laktát a strava. V tomto oboru se na 5. místě umístila Eva Zábrodská se svou prací Dekubity jako závažná komplikace po úrazech páteře.

DSCN3908

 

Třetí místa vybojovali ve svých oborech Anna Košková s prací Didaktický průvodce uměleckými jazykovými prostředky

 

DSCN3926

a Petra Havlíková s prací Tréninkový proces florbalové reprezentace juniorek.

DSCN3900

 

Velmi dobře svoji obhajobu zvládl Ondřej Slunečko, v oboru architektury soutěžil s prací Architektonická studie – Bytová nástavba
nad provozovnou A – PARTNER s.r.o.

Čtvrtá místa patřila Adamovi Šrutovi, který obhajoval práci Pokusy od A do Z a Petře Kerdové za práci Historie a současnost operní scény Divadla F. X. Šaldy.

DSCN3915

 

Naši studenti dokázali napsat a obhájit kvalitní odborné práce, reprezentovali tak velmi dobře naše gymnázium a za to jim náleží kromě jejich dobrého pocitu i velká pochvala.

RNDr. Alena Havlíková