Studentská výměna s dánskou školou

Ve dnech 11.3.-15.3. se uskutečnila druhá část studentské výměny mezi dánským gymnáziem Herning a naší školou.

Výměna byla zaměřena na studium přírodovědných předmětů, proto jsme po krátkém představení naší školy a po prezentacích o kultuře České republiky strávili dvě hodiny v laboratořích fyziky, chemie nebo biologie, kde naši profesoři provedli se smíšenými skupinami připravené pokusy. Dále jsme navštívili populárně naučné centrum IQlandia a Ještěd. 
 
Vrcholem týdne bylo pozvání do ústavu CxI – nanotechnologie na místní TUL, kde se nám zábavnou formou představily jednotlivé katedry v angličtině. Nezapomněli jsme ani památky našeho města, liberecký pobyt jsme zakončili návštěvou radnice. Snažili jsme se studentům nabídnout pestrý program, společně jsme také strávili jeden večer na bowlingu. Poslední den jsme ukázali Dánům centrum Prahy a společný pobyt jsme zakončili jízdou parníkem po Vltavě. 
 
První ročník výměny tedy proběhl velmi úspěšně, obě strany mají zájem pokračovat, takže se budeme těšit  příští rok na nové zájemce. Co můžete očekávat od dánské strany? Poznáte rozdíly v životním stylu, ve výuce, úroveň angličtiny dánských studentů je vysoká. Během pobytu jsou plánovány výlety s rozličným obsahem. V tomto školním roce jsme navštívili univerzitní město Aarhus, památky UNESCO Jelling a Vadeshavet, a také Legoland.