Studijní cesta do evropské metropole Vídně

Významnou evropskou metropoli a zároveň hlavní město Rakouska Vídeň navštívili studenti především ze tříd 3.M a 4.L behěm jednodenní studijní cesty v pátek 10. března 2017. Přes nepřízeň počasí jsme zvládli prohlídku Schönbrunnu a významných památek v centru multikulturní Vídně (např. katedrálu sv. Štěpána, radnice atd.). Někteří využili krátký volný čas k objevování vyhlášené kavárenské tradice např. v Café Hawelka. Na závěr jsme shlédli architektonický skvost světového významu Hundertwasserhaus. Už nyní přemýšlíme o dalších možných cílech pro studijní cesty v německy hovořících zemích. Poděkování organizátorky patří kolegyním Mgr. Kateřině Kareisové a Mgr. Martině Kotrmanové.

Mgr. Renata Němcová

organizátorka studijní cesty