Studijní materiály – Divišek

Materiály a pokyny do hodin dějepisu a zeměpisu Mgr. Diviška.

Classroom Google
Při výuce využívám virtuální Učebnu Google. Pro přístup ke studijním materiálům je nezbytné vlastnit a aktivně používat žákovský účet na doméně jergym.cz (jmeno.prijmeni@jergym.cz), z něhož je možné se přihlásit do prostředí Učebny Google na adrese classroom.google.com. Při prvním přihlášení zvolíte roli studenta a pak požádáte o vstup do odpovídajícího kurzu (tlačítko + vpravo nahoře) s pomocí přihlašovacího kódu.

kódy jednotlivých kurzů:
sekunda – oy50swa
tercie – e606nki
kvarta
– 416vmeq
1.B zeměpis
– cwsll9
1.B dějepis – hcq76g8
3.A zeměpis – uxuqpur
3.A dějepis – 5ltdj8
sexta zeměpis – pik3j3g
Historicko-zeměpisný seminář (HZS) 3. ročník – 4qfmfw
Seminář z dějepisu 4. ročník – 7abqpx