Švýcarsko 2018 – výměnný jazykový pobyt Heerbrugg – Liberec

V neděli 22. dubna jsme časně z rána nasedli do autobusu a vyjeli směrem do Švýcarska.

V 17. hodin jsme dorazili do Heerbruggu, kde jsme se seznámili se svými švýcarskými kamarády a zamířili přímo do svých rodin.

V pondělí ráno jsme se probudili a s nadšením jsme se vydali k naší družební škole – Kantonschule Heerbrugg.

  

Nově zrekonstruovaná škola vypadá jako z budoucnosti, v každé třídě se nachází funkční projektor, každý student vlastní laptop a škola má dokonce i planetárium a několik teleskopů. Kantýna vypadá spíš jako restaurace, kde jedno jídlo stojí jako u nás obědy na týden, a školní posilovna připomíná ta nejvybavenější fitness centra (skoro jako U Uschlýho pavouka). Po prohlídce školy, kdy jsme se ve skupinkách účastnili přímo vyučovaní námi zvolených předmětů nám Martin Poživil předvedl v moderně vybavené laboratoři několik fyzikálních a chemických pokusů.

 

Pak jsme vyrazili ke břehu Rýna a poslouchali zajímavý výklad o historii židovských uprchlíků za druhé světové války v podání babičky jedné ze studentek. Večer jsme na školní zahradě společně grilovali (i na to mají speciální místo) a pondělní program jsme zakončili v planetáriu a přednáškou z astronomie. Škoda jen, že to byl jediný večer, kdy nám nepřálo počasí a pršelo, takže jsme hvězdy a planety nemohli přímo pozorovat.

Druhý den jsme navštívili hlavní město kantonu – St. Gallen. Prohlédli jsme si nádherný barokní kostel a jednu z nejstarších knihoven ve Švýcarsku, kde se z nějakého důvodu nacházela i mumie. Poté jsme se šli objevovat historické centrum města i náměstí, kde je vše natřeno červenou barvou. Plnili jsme u toho různé úkoly, takže si někteří z nás mohli vyzkoušet jaké to je brodit se v kašně nebo předvádět medvěda.

Ve středu jsme vyrazili do překrásného hornatého kantonu Apenzellu, kde nás čekala návštěva tradiční sýrárny, ve které jsme mohli ochutnat různé druhy sýrů nebo si namlít vlastní směs bylinek.

Po sýrárně následovala „stezka naboso“ nádhernou švýcarskou přírodou jako z reklamy cestovní agentury. Všude se pásly krávy a měli jsme krásný výhled na hory, rozkvetlé louky a malé vesničky. Šli jsme trávou, bahnem i po kamenech. V cíli byla bobová dráha, na které jsme se mohli projet.

 

Čtvrtý den jsme si mohli přispat a v deset hodin jsme jeli k Bodamskému jezeru k replice vesnice z doby kamenné, kde jsme si mohli vyrobit pravěký hudební nástroj nebo šperky. Dále jsme jeli přes německou hranici do města Kostnice, kde se konal koncil, na kterém odsoudili Jana Husa. Zajímavá prohlídka města a večeře v místní pizzerii byla příjemným zakončením dne.

   

V pátek jsme navštívili čokoládovnu, kde jsme mohli vidět, z jakých surovin a jak se dělá čokoláda i různé sladkosti. Ten, kdo má rád Karlíka a továrnu na čokoládu, si zde přišel na své.

Odpoledne bylo ryze sportovní. Rozdělili jsme se do družstev a porovnali svoje síly ve volejbalu, florbalu i ve stolním tenisu. K večeři nám Švýcaři připravili jako překvapení tradiční sýrové fondue. A abychom uzavřeli den ve sportovním stylu, zahráli jsme si bowling.

 

V sobotu ráno jsme se rozloučili s našimi kamarády a jejich rodinami a odjeli jsme domů plni nezapomenutelných zážitků.

Za studenty letošní výměnné akce Heerbrugg – Liberec napsala Mariana Telekesová, za pedagogický dozor upravila Alena Havlíková